Menü
Sepetiniz

Gerçek müşteri ürün yorumları ile şeffaf hizmet!

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İş Bu Sözleşmenin Bir Taraftan;

SATICI: Meriç Mah. 5746/4 Sokak No:25 Bornova, İzmir adresindeki Alsancak Üniforma Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Email: iletisim@alsancakuniforma.com.tr

 

Diğer Taraftan;

ALICI: (sipariş verildiğinde doldurulur)

 

Madde 2: KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait www.alsancakuniforma.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmenin madde 1.3 ve 1.4 te içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.alsancakuniforma.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

Madde 3: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Ürün, ALICI`nın teslimini talep etmiş olduğu kargo adresinde kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, www.alsancakuniforma.com üye listesinde sipariş veren kişiye teslim edilecektir.

 

Madde 4: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları ALICI`ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI`ya aittir. Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir. Teslimat, stoğun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI`nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünü siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının SATICI`ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

Madde 4-A: Değişimlerde oluşacak teslimat masrafları

SATICI kaynaklı hatalarda: Alt üst beden uyumsuzluğu, eksik gönderim, üretim hataları, renk farklılığı ve sipariş verilmeyen bir ürünün gönderilmesi gibi durumlarda ürünün yenisiyle değişimi sağlandığı gibi bu değişimlerde oluşacak teslimat masrafları da SATICI tarafından karşılanacaktır.

ALICI kaynaklı hatalarda: Yanlış beden siparişi, yanlış ürün siparişi ve yanlış renk siparişi bildirimleri gibi durumlarda yapılacak değişimlerde teslimat masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır.

 

Madde 5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI'ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır, fatura iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse ALICI'ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün veya ürünlerin bedeli ALICININ KARGO geliş ve gidiş masraflarını ödemesi ve faturanın gönderilmesi ile KDV dahil olarak ALICININ ödeme yaptığı KARTINA iade edilir. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI' nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde SATICI'ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI'ya aittir. Ayrıca ALICI, ALICI`nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI'ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

 

Madde 6: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI, ALICI'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 7 iş günü içinde ürün bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Ürünü 7 iş günü içinde iade alır. Satıcı, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir. Satıcı, ürünün teslimi ifasının imkansızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI'ya bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel ve varsa belgeler 7 iş günü içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerden, arızalı veya bozuk olan ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.


Madde 6-A: İade işlemlerinde oluşacak teslimat masrafları

SATICI kaynaklı olarak bozuk veya arızalı olarak üretilen ve ALICI tarafından teslim alınan ürünlerin 14 gün içinde iade edilmesi durumunda teslimat masrafları SATICI tarafından karşılanacaktır.

Herhangi bir arızası veya kusuru bulunmayan ürünün ALICI tarafından kabul edilmemesi ve teslim alınan ürünlerin 14 gün içinde iade edilmesi durumunda teslimat masrafları SATICI tarafından karşılanacaktır.

 

Madde 7: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.alsancakuniforma.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. SATICI, teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

 

Madde 8: ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI
Ürünün peşin fiyatı ürün detayları ve fatura içeriğinde mevcuttur.

 

Madde 9: VADELİ FİYAT
Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, ürün detayları ve fatura içeriğinde mevcuttur.

 

Madde 10: FAİZ
Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda taksit sayısına göre uygulanacak faiz, her ürün detayındaki "ödeme seçenekleri"nde veya sipariş ödeme sayfasında kredi kartı taksit seçeneklerinde açıkça yayınlanacaktır. ALICI, çalıştığı bankaya karşı 12. madde hükmünce sorumludur.

 

Madde 11: PEŞİNAT TUTARI
Ürünün peşinat tutarı, ürün detayı ve fatura içeriğinde mevcuttur.

 

Madde 12: ÖDEME PLANI
Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

 

Madde 13: CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (Ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcıya faks, e-posta, telefon veya web sayfası üzerinden bildirimde bulunulması ve ürünün, 14. md. hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.alsancakuniforma.com web sitesinde ALICI tarafından kabul edilmiş olan önbilgiler gereğince, ürünlerin kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ve ürünlerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Kargo hizmet bedelleri geri alınamayacak ve alıcıya sunulmuş olan hizmet olduğundan iade edilemez. Fatura aslı gönderilmezse veya iade faturası kesilmez ise, ALICI'ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

 

Madde 14: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

1- Ürünler temiz ve kullanılmamış bir şekilde tarafımıza gönderilmelidir.

2- Ürün üzerinde herhangi bir özel işlem yapılmamalıdır (Daraltma, ütü izi vb.)

3- Ürünlerin pantolon paçası kesinlikle yapılmamış olmalıdır.

4- Ayakkabı ve terlik iadelerinde iadeler Alsancak Üniforma'nın kutusuyla gönderilmelidir, ayrıca ayakkabılarda kullanıma bağlı izler olmamalıdır(kullanılmamalıdır).

5- Kısacası, cayma hakkının kullanılabilmesi için, ürünün tekrar satılabilir olması gerekmektedir. SATICI tarafından gönderilmiş ürün ile aynı şekilde bozulmamış ve değişime uğramamış olması gerekmektedir.

 

Madde 15: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her koşulda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

MADDE 16: GİZLİLİK

Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz. Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemde tutulmaz.

Alıcıya ait telefon, e-posta adresi, posta adresi gibi iletişim bilgileri alıcının siparişi ile ilgili standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılacaktır. Ayrıca bazı dönemlerde SATICI; sattığı ürünler ile ilgili kampanya, indirim, çekiliş, promosyon ve yeni ürünler ile ilgili haberleri, elektronik yada fiziksel yollarla alıcıya bildirebilir. Alıcı sipariş esnasında kullandığı e-posta adresi ile iletisim@alsancakuniforma.com adresine bildirim gönderdiğinde, SATICI en geç 3 gün içerisinde alıcıya bu tür bildirimleri durdurmakla yükümlüdür.

 

Madde 17: YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI'nın Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

 

Madde 18: YÜRÜRLÜK
Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. Teknik nedenlerle bu yazının geçici olarak gösterilememesi halinde SATICI işbu sözleşmeyi okumakla ve sipariş ödemesi yaptığında kabul ettiğini bilmekle yükümlüdür.

6698 sayılı KVKK md. 10 aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerinizin işlendiğini ve saklandığını tarafınıza bildiririz. Bilgi için tıklayınız